JYJIFC Petition for International Membership / Petitia Coalitiei Fanilor Internationali ai JYJ

jyjifc-1

In order to sign the petition, please follow the link below ! Don’t forget to access your email adress and click the confirmation link to validate your signature. Thank you! ^^ [English version of the Petition is below the romanian version]

Pentru a semna petitia, va rugam sa intrati pe linkul de mai jos! Nu uitati sa validati semnatura dand click pe linkul de confirmare pe care il veti primi pe adresa de email.  Multumim ! ^^

http://www.jyjifc.com/petition/

About JYJIFC / Despre JYJIFC ->> HERE

PETITIE

Stimate

  • Mr. Baek Chang Ju/Dl Baek Chang Ju
  • Mr. Kim Jaejoong, Mr. Park Yuchun, and Mr. Kim Junsu (JYJ)/Dl Kim Jaejoong, Dl Park Yuchun si Dl Kim Junsu

Noi, JYJIFC (Coalitia Fanilor Internationali JYJ), in numele fanilor internationali JYJ, va trimitem acesta scrisoare pentru a va solicita eligibilitatea calitatii de membru pentru fanii internationali. Subiectii acestei petitii , fanii internationali, sunt aceia care locuiesc/sunt rezidenti  in afara Coreei si Japoniei.

 Scopurile acestei petitii sunt urmatoarele:

1. Solicitarea in mod respectuos a calitatii de membru a fanilor internationali care le-ar permite intrarea si /sau accesul la activatatile organizate de JYJ si care sunt desfasurate in mod exclusiv in Japonia si Coreea, de ex: JYJ Membership Week; si

2. Dorinta de a avea integrate subtitrari si/sau traduceri in limba engleza la toate produsele JYJ pentru  fanii internationali ca nu au posibilitatea de a comunica in coreeana sau japoneza ( de ex: inclusiv la intalnirile cu fanii si DVD-urile concertelor, dar a nu se limita doar la aceste produse )

 Motivele aceste petitii sunt dupa cum urmeaza:

1.Suportul plin de devotament acordat celor de la JYJ de catre fani internationali este comparabil cu cel al fanilor coreeni si japonezi, asadar si prin urmare excluderea fanilor internationali din activitatile organizate de JYJ (de ex JYJ Membership Week) este nejustificata.

2. Tratamentul preferential acordat fanilor coreeni si japonezi cu privire la o serie de aspecte, cum ar fi barierele de comunicare, disponibilitatea stirilor actualizate si a bunurilor,etc.

Petitia

In perioada 27-30 Iunie  2013, JYJ vor organiza a doua editie a JYJ Membership Week. Acest eveniment este o activitate organizata ce ii invita pe fanii coreeni si japonezi sa participe la  fan meeting, concurs, expozitii, etc. principala intentie fiind aceea de a le oferi fanilor posibilitatea unei interactiuni mai intime/apropiate cu JYJ.

Admitem ca le suntem foarte recunoscatori D-lui Baek Chang Ju si C-Jes Entertaiment pentru suportul nelimitat acordat celor de la JYJ, dar noi am ramas doar cu dorinta de a ne bucura de ceea ce le este oferit doar fanilor coreeni si japonezi si la accesul exclusiv de care acestia beneficiaza. Desi   suntem incantati sa vedem cum fanii coreeni si japonezi primesc afectiunea imediata a celor de la JYJ, simtim ca excluderea fanilor internationali de la evenimentele organizate de JYJ este nemeritata.

Nimic nu este mai imbucurator pentru noi decat  a fi martori la realizarile celor de la JYJ in acesti ultimi doi ani, in ciuda numeroaselor incercari de a le fi impiedicate colaborarile. Fanii internationali au sarbatorit impreuna cu JYJ  in cele mai triumfatoare momente si au plans alaturi de ei in momentele cele mai dificile, in aceasi masura ca si fanii coreeni si japonezi. Impreuna, am luptat pentru a se face dreptate, am asteptat intorcerea lor si i-am sprijinit pe JYJ indiferent de calea pe care au urmat-o. Am ras si am suferit alaturi de ei. In toti acesti ani in care i-am sprijinit pe JYJ, i-am sprijinit cu o inima impacata, intotdeauna dorindu-le ce e mai bun in materie  sanatate, fericire si prosperitate.

Cu toate ca intelegem afinitatea fireasca a celor de la JYJ fata de fanii coreeni si japonezi, noi simtim indreptatita cererea de a fi implicati in evenimentele organizate de  JYJ, pentru motivele mentionate mai sus.

Dragostea si devotamentul nostru pentru JYJ ne-au incurajat mereu sa depasim barierele lingvistice si distanta fizica. De exemplu, fanii internationali depind de colegi/prieteni/camarazi ai fanilor internationali care ofera  traduceri pentru clipurile video si pentru o mare parte din DVD-urile lansate de C-Jes Entertainment. Chiar daca de cele mai multe ori dureaza mult timp pana intelegem mesajele transmise de JYJ, niciodata nu suntem descurajati. Cu toate acestea, pe masura ce am inceput sa observam excluderea continua de la activitatile organizate de JYJ precum si in ce priveste posibilitatea achizitionarii produselor, ne-am simtit ignorati si uitati.

Scopul acestei petitii a aparut datorita numeroaselor ocazii in care fanii internationali ai JYJ au fost aparent exclusi. Noi, JYJIFC, subsemnatii si reprezentantii Fanilor Internationali ai JYJ, solicitam ca petitia noastra sa fie supusa dezbaterii.

In cazul oricaror preocupari si restrictii care se pot aplica și, prin urmare, ar putea să împiedice aprobarea acestei petiții, cel putin cele referitoare la aspectul financiar atunci cand vine vorba de includerea fanilor internationali la evenimentele organizate de JYJ, am dori sa va asiguram ca noi, subsemnatii, suntem dispusi sa platim o taxa periodica , fie lunara sau anuala, sau orice alte taxe alocate, pentru obtinerea calitatii de membru.

Atasat acestei petitii este o lista de semnaturi, clasificate pe zona de rezidenta  a tuturor fanilor JYJ care sunt de acord si sustin cauza noastra, pentru a servi ca dovada si pentru a fi luata in considerare de catre C-Jes si  JYJ in procesul de luare a deciziei.

Cu stima,

JYJ International Fans Coalition (JYJIFC)

[Signature]/[Semnat]

English

PETITION

April __, 2013
To:
C-JeS Entertainment & JYJ
629-7, Yeoksam 1-dong
Gangnam-gu
Seoul, Korea

Petition for International Membership

Dear:

  • Mr. Baek Chang Ju
  • Mr. Kim Jaejoong, Mr. Park Yuchun, and Mr. Kim Junsu (JYJ)

We, JYJIFC (JYJ International Fans Coalition) on behalf of international fans of JYJ, are writing to convey a request for eligibility of membership for international fans. For the purpose of this petition, international fans are thus defined as fans residing outside of Korea and Japan.

The purposes of this petition are as follows:

  1. To respectfully request for a membership that would allow international fans to obtain entrance and/or access to JYJ’s organized activities which are held exclusively in Korea and Japan, e.g. JYJ Membership Week; and,
  2. To have English subtitles and/or translations integrated into all of JYJ merchandise (i.e. including –but not limited to– fan meeting and concert DVDs) for the international fans who do not possess the ability to communicate in Korean or Japanese.

The grounds of this petition are as follows:

  1. The extent of support for JYJ devoted by international fans is comparable to that expended by Korean and Japanese fans, therefore the exclusion of international fans from JYJ’s organized activities (e.g. JYJ Membership Week) is unjustified.
  2. The preferential treatment for Korean and Japanese fans with regard to a range of matters, such as communication barriers, availability of news updates and merchandise, etc.

Petition:

On 27th and 30th June 2013, JYJ will be holding their second JYJ Membership Week. This event is an organized activity that invites Korean and Japanese fans to participate in fan meeting, contest, exhibition, etc., with the main intention to provide fans with the opportunity of a more intimate interaction with JYJ.

Admitting we are earnestly grateful to Mr. Baek Chang Ju and C-JeS Entertainment for their enduring support of JYJ, but we are left desiring what is offered and accessible exclusively to Korean and Japanese fans. While we are delighted to see Korean and Japanese fans receiving JYJ’s immediate affection, we feel that the exclusion of international fans from JYJ’s organized events is unmerited.

Nothing is more gratifying for us than having witnessed JYJ’s achievements during these past two years despite the numerous attempts to hinder their ventures. International fans have celebrated along with JYJ in the most triumphant moments and cried with them at the lowest points in the same way as Korean and Japanese fans have. Together, we sought for justice to be served, waited for their return, and supported JYJ in any endeavor they chose to embark on. We laughed and hurt along with them. All through the years we have been supporting JYJ, we have supported them with a content heart that always wished for the best of health, happiness, and prosperity.

Although we understand JYJ’s natural affinity to Korean and Japanese fans, we nevertheless feel righteously justified in requesting to be involved in JYJ’s organized events for reasons explained above.

Our love and devotion for JYJ never fail to encourage us to go the extra mile to overcome language barriers and physical distance. For instance, international fans must rely on fellow international fans to provide translations of video clips and most DVDs published by C-JeS Entertainment. Even though most of the time it takes a considerable amount of time before we could understand the messages sent by JYJ, we are never disheartened. However, as we began to notice the continual exclusion pertaining to JYJ’s organized activities and merchandise sales, we have felt disregarded and forgotten.

The purposes of this petition arise on account of the numerous occasions where international fans of JYJ are seemingly excluded. We, JYJIFC, the undersigned and representatives of JYJ International Fans, sincerely request that our petition be given full deliberation.

In consideration of any concern and restriction that may apply and therefore prevent the granting of this petition, the least of which may be monetary when it comes to the inclusion of international fans to JYJ’s organized events, we would like to assure you that we, the undersigned, are willing to recompense a recurring fee, be it monthly or annually, or other fees hereby assigned, in order to obtain the membership.

Attached in this petition is a list of signatures, sorted by nation of residency, of all JYJ fans who agree and support our appeal, as proof and weight of consideration to C-JeS’ and JYJ’s decision.

Respectfully,

JYJ International Fans Coalition (JYJIFC)

[Signature]

jyjifc

Credit: JYJIFC

Ro Trans: Gee [JYJ Romania Team]

Shared by: JYJ Romania

2 thoughts on “JYJIFC Petition for International Membership / Petitia Coalitiei Fanilor Internationali ai JYJ

  1. Pingback: [OPINIE] Why I Signed the Petition for JYJ International Fan Membership/De ce am semnat petitia pentru calitatea de membru cu drepturi depline ca fan international JYJ | JYJ Romania

  2. Pingback: [VIDEO] Petitia JYJIFC – Video de promovare realizat de JYJ Romania in numele JYJIFC/ JYJ International Membership Petition – JYJIFC – Promotional Video made by JYJ Romania | JYJ Romania

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s