JYJIFC – JYJ International Fans Coalition (Coalitia Fanilor Internationali ai JYJ)

JYJIFC 1

jyjifc

JYJ Romania ESTE MEMRU AL JYJIFC !!!

http://www.jyjifc.com/

JYJ Coalitia Fanilor Internationali (JYJ International Fans Coalition -JYJ IFC) este un parteneriat intre grupuri, organizatii, asociatii, site-uri, etc., dedicate trupei JYJ , lui –Kim Jaejoong, Park Yuchun si Kim Junsu. Motto-ul nostru – « Uniti, pledam pentru JYJ », explica si exprima scopul nostru. Finalitatea nostra este sa ne asiguram ca JYJ primesc sanse egale si echitabile, asa cum acestia merita conform statutului lor in industria divertismentului coreean si sa punem capat tuturor formelor de blocare, interzicere si suprimare impotriva JYJ, fie in mod direct sau implicit.

Aceasta e scrisoarea pe care membrii JYJIFC au trimis-o, in 21.01.2013, catre 50 de destinatari, reprezentatnti ai mass-mediei coreene, in limbile coreeana si engleza.
The english version of JYJIFC Letter to Press, below Ro Trans.

RO TRANS

“Catre” Presa sud coreeana, mass-media ,jurnalisti etc
Noi cei din Coalitia Fanilor Internationali JYJ (JYJIFC), va cerem ajutorul in inaintarea cererilor  fandomului global al JYJ catre statiile de difuzare (Radio si TV) sud coreene ex SBS, KBS, MBC, Mnet..etc
Ca reprezentanti ai fandomului JYJ :

A. Solicitam ca statiile  de difuzare sud coreene sa respecte noile standarde FTC, referitoare la libertatea de alegere a cantaretilor in aparitiile TV. FTC le-a interzis companiilor de divertisment sud coreene sa controleze aparitiile la TV si radio a cantaretilor K-pop , in cadrul oricarui program muzical/divertiment. Asta inseamna ca nu ar trebui sa mai existe nicio influenta externa asupra statiilor de difuzare, in ceea ce priveste aparitia trupei  JYJ in orice program muzical sau de varietatati.

B. Facem apel la simtul corectitudinii si obiectivitatii statiilor de difuzare, asupra faptului ca JYJ are tot dreptul de a aparea in programele muzicale, de varietati si alte programe de divertisment, la fel ca toti ceilalti artisti din industria coreeana de divertiment.

JYJ si-a castigat acest drept pe baza graficului de vanzari, a milioanelor de vizualizari pe Youtube, a numarului urias de fani atat coreeni, cat si internationali, care doresc sa-i vada. Si contributiile lor sunt numeroase si semnificative in promovarea Coreei, atat pe plan intern , cat si international. Membrii JYJ au o baza de fani din ce in ce mai numeroasa, care in prezent, devine din ce in ce mai frustrata si revoltata la continua refuzare a  dreptului de a-i vedea si auzi pe frecventele coreene.

C. Ne referim la Comisia Coreana de Comunicatii (KCC) Legea Audiovizualului Capitolul 1- Articolele 3, 5  si 6. Din care, parti pertinente sunt prevazute astfel:

Articolul 3( Protectia drepturilor si  intereselor  telespectatorilor)

Un operator din sectorul audiovizualului va da posibilitatea telespectatorilor de a participa la luarea deciziilor  cu privire la planificarea, programarea si producerea programelor, si ar trebui ca transmisiunile rezultate sa fie conforme cu interesele telespectatorilor.

Articolul 5(Responsabilitatea publica a transmisiunilor)

(2) O emisiune ar trebui sa  contribuie la unitatea oamenilor  in dezvoltarea armonioasa a statului si formarea democratica a opiniei publice, si nu va promova neintelegeri intre regiuni, generatii, clase si sexe.
(3) O emisune nu va afecta reputatia unora sau incalca drepturile altora.

Articolul 6 (Impartialitatea si Natura Interesului Public al Transmisiunilor)

(3)O emisiune trebuie sa respecte sentimentele etice si emotionale ale oamenilor si sa contribuie la protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor si incurajarea  prieteniilor pe plan international.

(4)O emisiune trebuie sa protejeze,  sa extinda dreptul persoanelor la cunoastere si libertatea de exprimare.

(5) O emisiune trebuie sa depuna eforturi pentru a respecta cu fidelitate drepturile  grupurilor sau claselor care sunt in numar relativ mic sau prezinta un dezavantaj in realizarea intereselor pe care le urmaresc.

Coalitia fandomului international al JYJ face urmatoarele cerinte catre statiile de difuzare sud-coreene:

Petitionam catre statiile de difuzare din Coreea de Sud pentru a oferi artistilor JYJ, individual cunoscuti sub numele de Kim Jaejoong, Park Yuchun si Kim Junsu urmatoarelele:

1. Dreptul binemeritat si castigat de a aparea la TV, radio si toate celelalte cai aplicabile pentru a-si interpreta si promova muzica.

2 . Sanse egale  de a fi inclusi in topurile muzicale, ca un drept binemeritat, proportional cu vanzarile si de a fi nominalizati la ceremoniile oficiale ale premiilor muzicale, precum si dreptul de a primi invitatii de participare la aceste ceremonii, asa cum merita.

Nu cerem tratament preferential pentru JYJ. Noi cerem pur si simplu ceea ce este corect, sa le fie permis sa concureze in mod echitabil, pe piata de divertisment.

Noi fanii JYJ am urmarit cu  ingrijorare si cu o continua mahnire tratamentul la care JYJ au fost supusi in ultimii trei ani si jumatate.Scuza statiilor de difuzare sud coreene pentru excluderea JYJ  a fost disputa legala neincheiata dintre acestia si fosta lor agentie.Intrucat aceasta disputa a fost solutionata si JYJ au fost reabilitati, nu ar trebui sa mai existe obstacole in calea  JYJ  pentru ca ei sa primeasca aceleasi oportunitati oferite celorlalti artisti sud coreeni.

Ca un fanbase loial, cum sunt si fanii altor artisti coreeni, avem aceleasi dorinte de a-i vedea si auzi pe JYJ in aceleasi programe in care ceilalti apar. Noi fanii JYJ din diaspora, ne alaturam familiei fanilor coreeni, in cererea de a se pune capat blocarii/mentinerii pe lista neagra lui Kim Jaejoong, Park Yuchun si Kim Junsu.
Dorim ca statiile de emisie sud coreene sa inteleaga ca vom tine ochii si urechile deschise. Nu vom renunta. Cautam dreptate si echitate pentru JYJ.

Multumim anticipat, pentru ca ati ascultat cererea noastra si ati primit mesajul. Va rugam sa ne ajutati in a publica aceasta cerere in articolele/publicatiile dvs. Ajutorul dvs anticipat este foarte apreciat.

Signed by:
JYJ International Fans Coalition (JYJIFC) – http://jyjifc.com/

Semnat de :
Coalitia Fanilor Internationali JYJ (JYJIFC) –  http://jyjifc.com

RO TRANS: Georget (friend of JYJ Romania)
EDITED BY: Ella of JYJ Romania
SHARED BY: JYJ Romania

ENGLISH VERSION:

JYJ International Fans Coalition (JYJ IFC) is a partnership of groups, organizations, associations, sites, etc., dedicated to JYJ – Kim Jaejoong, Park Yuchun and Kim Junsu. Our motto – United we stand for JYJ is self-explanatory and espouses our purpose. Our goal is to ensure that JYJ receive fair and equal opportunities, as merited to their status in the Korean entertainment industry and to end all forms of blocking, banning and blacklisting, against JYJ whether direct or implied.

“To: South Korean Press, Media, Journalists, etcetera,

We the JYJ International Fans Coalition (JYJIFC), seek your assistance in forwardingthe requests of the JYJ global fandom to South Korean Broadcast Stations, e.g. SBS,KBS, MBC, Mnet, etc.

As representatives of the JYJ fandom:

A. We request the South Korean broadcast stations to respect the new FTC standards, in regards to singers’ freedom of choice in TV show appearances. The FTC standards ban South Korean Entertainment Companies from controlling K-pop singers, TV and radio appearances, on any music/entertainment program show. This means there should be no outside influence on broadcast stations anymore, in regards to JYJ’s appearance on any music or variety program.

B. We appeal to the Broadcast Stations sense of fairness and objectivity, to admit that JYJ has the equal right to appear on music shows, variety programs, and other entertainment programs, just like all other artists in the Korean entertainment industry. JYJ earns this right by virtue of their chart topping sales, millions of views on YouTube, a huge fandom at home and abroad who want to see them. And their numerous, significant contributions in promoting Korea, both at home and internationally. The members of JYJ have an ever growing fan base, which is at the present time, growing more and more frustrated and outraged at continuing to be denied the right to see and hear them on Korean airwaves.

C. We refer you to the Korean Communications Commission (KCC) Broadcasting Act

Chapter 1 – Articles 3, 5, and 6. Of which, pertinent sections are provided thus with:

Article 3 (Protection of Rights and Interests of Viewers)

A broadcasting business operator shall make the viewers to be able to participate in decision-making with regard to planning, programming or producing broadcast programs, and shall make the results of broadcasts to comply with the viewers’ interests.

Article 5 (Public Responsibility of Broadcasting)

(2). A broadcast shall contribute to the unity of the people to a harmonious development of the State and a democratic formation of the public opinion, and shall not promote any discords among regions, generations, classes and sexes.

(3). A broadcast shall not injure other’s reputation or infringe on other’s rights.

Article 6 (Impartiality and Public Interest Nature of Broadcasting)

(3). A broadcast shall respect the ethical and emotional sentiments of the people, and contribute to the safeguard of the fundamental rights of the people and the advancement of international friendship.

(4). A broadcast shall protect, extend the people’s right to knowledge and freedom of expression.

(5). A broadcast shall strive to faithfully reflect the interests of the groups or classes that are relatively small in number or at a disadvantage in realization of the pursuit of their interests.

The JYJ international fandom makes the following demands to the South Korean Broadcast Stations:

We petition the broadcast stations in South Korea, to give the artists JYJ, individually, known as Kim Jaejoong, Park Yoochun, and Kim Junsu the following:

1. Their well-earned and deserved right to appear on TV, radio and all other applicable avenues, to perform and promote their music.

2. Equal opportunities to be included on music charts, as may be rightfully deserved, commensurate with sales and in nominations related to official music award ceremonies; as well as to receiving invitations to attend these ceremonies, as deserved.

We do not ask for special treatment for JYJ. We simply ask for what is fair, to allow them to compete fairly, in the entertainment marketplace.

We, the JYJ fandom, have watched with great concern and growing distress, the treatment JYJ has endured these last three and a half years. The South Korean broadcast stations excuse for excluding JYJ, was the ongoing legal dispute between JYJ and their former agency. Since, that dispute has been resolved and JYJ vindicated, there should no longer be a hindrance to JYJ receiving the same opportunities afforded to other South Korean Entertainers.

As a loyal fan base, like those of other Korean artists, we have the same desires to see and hear JYJ on the same programs the others appear on. We, JYJ fans in the diaspora, join with our fellow Korean fan family, in demanding an end to the blocking/blacklisting of Kim Jaejoong, Park Yoochun, and Kim Junsu.

We want the South Korean broadcast stations to understand, we are keeping our eyes and ears open. We are not going away. We seek justice and equity for JYJ.

Thank you in advance, for your heeding our request, in getting the message out. Please help publicize this request, in your articles/publications etc. Your anticipated assistance is greatly appreciated.

Signed by:
JYJ International Fans Coalition (JYJIFC) – http://jyjifc.com/

4 thoughts on “JYJIFC – JYJ International Fans Coalition (Coalitia Fanilor Internationali ai JYJ)

  1. Pingback: [INTERNATIONAL FAN VIDEO] Fan Tribute To JYJ: Music & Lyrics From The Hearts by JYJIFC | JYJ Romania

  2. Pingback: [ARHIVE/ARCHIVE] 21.11.2011 Istoria dureroasa a JYJ – Privind in urma la piedicile din calea lor/The cruel history of JYJ – Looking Back at the Obstacles in Their Way | JYJ Romania

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s